Posted in Švietėjiška informacija

Vaikui sunku išmokti skaityti?

Skaitymo sunkumai, kaip ir kiti mokymosi sutrikimai, pastebimi, kai pradedama mokytis mokykloje, nes vaikas nesusieja dažniausių raidžių su garsu, neperskaito paprastų sakinių, mato skirtingas raides. Gali būti, kad viso to priežastis yra – disleksija.

Disleksija yra vienas iš mokymosi sutrikimų. Bendriausia prasme disleksiją galime apibūdinti kaip sunkų mokymąsi skaityti arba (jau vėlesniame amžiuje) kaip nepakankamus skaitymo gebėjimus. Sunkus mokymosi skaityti procesas pasireiškia tuo, kad vaikas sunkiai atpažįsta raides, sunkiai susieja raidę su garsu, sunkiai dėlioja raides į skiemenis, paskui – skiemenis į žodžius, žodžius – į sakinius, sakinius – į paragrafus ir vis stokoja skaitomo teksto supratimo.

Vėliau, jau pramokus, disleksiją turinčių asmenų skaitymas išlieka nepakankamai sklandus, yra netikslus, taigi skaitydamas žmogus netiksliai iškoduoja žodžius, kas irgi trukdo suvokti teksto prasmę. Be to, skaitoma lėtai, todėl tai sukelia nepasitenkinimą skaitymu, skaitant pavargstama ir skaitymas nebūna malonus procesas. Dėl lėto skaitymo mokykloje vaikai turi ir kitų mokymosi sunkumų, jie nespėja kartu su visa klase įsisavinti medžiagos. (Parengta pagal http://www.lrt.lt/naujienos/kalba_vilnius)

Filme „Lyg žvaigždutės žemėje“ (Like Stars on Earth) yra pasakojama apie berniuką, kuris turėjo būtent šį sutrikimą ir kaip jam pavyko tai įveikti.

Taip pat šį filmą galime rekomenduoti visiems tėvams, kurie augina vaikus, turinčius emocinių ar mokymosi sutrikimų, bei tiems, kurių vaikai yra kitokie nei dauguma.